Amoniowe ciecze jonowe na bazie surowców naturalnych - przegląd właściwości fizykochemicznych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Książka
Tytuł książki
I Szczecińskie Sympozjum Młodych Chemików : praca zbiorowa
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-7663-211-7
Wydawca
Wydawnictwo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Amoniowe ciecze jonowe na bazie surowców naturalnych - przegląd właściwości fizykochemicznych
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
44-47
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.220000
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pl
aminokwasowe ciecze jonowe
ciecze jonowe
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przedstawiono zestawienie i porównanie właściwości fizykochemicznych amoniowych cieczy jonowych z anionem aminokwasowym. Przegląd dotyczy zarówno badań własnych jak również danych literaturowych. Porównano takie właściwości jak: stabilność termiczna, temperatury przemian fazowych, skręcalność właściwa, lepkość oraz rozpuszczalność w wodzie i typowych rozpuszczalnikach organicznych. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ kationu na opisane właściwości. Do badań wybrano następujące kationy: tetrabutyloamoniowy (TBA), tributylometyloamoniowy (tBMA), didecylodimetyloamoniowy (DDA), 2-hydroksyetylotrimetyloamoniowy (Chol), alkilobenzylodimetyloamoniowy (benzalkoniowy) (BA) i 1-etylo-3-metyloimidazoliowy (EMIM). Wszystkie analizowane związki otrzymano we własnym zakresie i poddano identyfikacji za pomocą spektroskopii NMR, FT-IR i UV-Vis.
Inne
System-identifier
19940