Absorpcja CO2 w wodnych roztworach N metylodietanoloaminy: Dane eksperymentalne i model Deshmukha-Mathera.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Karbo
ISSN
1230-0446
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
3
Strony od-do
226-234
Numer tomu
58
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
absorpcja CO2
aminy
MDEA
model Deshmukha-Mathera
Streszczenia
Język
pl
Treść
Zbadano eksperymentalnie absorpcję dwutlenku węgla w wodnym roztworze N metylodietanoloaminy (MDEA) o stężeniu 2M i 4M, w temperaturze 313 K i 343 K. Otrzymane wyniki, uzupełnione danymi literaturowymi, zostały wykorzystane do wyznaczenia metodą regresji, wartości współczynników oddziaływania składników roztworu wymaganych w modelu Deshmukha-Mathera. Wykorzystując powyższy model i wyznaczone współczynniki obliczono równowagowe ciśnienie cząstkowe dwutlenku węgla nad roztworem. Wyniki modelowania porównano z danymi eksperymentalnymi, osiągając bardzo dobrą zgodność. Otrzymane współczynniki mogą być wykorzystane w modelowaniu absorpcji CO2 w roztworach zawierających MDEA (jedno- i wieloskładnikowych).
Cechy publikacji
Ekologia
Technologia chemiczna – dziedzina nauk technicznych
Ecology
Chemical technology – field of technical sciences
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:648499