PredCoal – nowe narzędzie szacowania jakości węgla kamiennego w złożu i pokładzie.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Karbo
ISSN
1230-0446
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
3
Strony od-do
132-141
Numer tomu
59
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
węgiel kamienny
parametry jakości
rozpoznawanie jakości kopaliny w złożu
Streszczenia
Język
pl
Treść
Zaprezentowano zarys oraz wstępny obraz możliwości nowoczesnego i nowatorskiego narzędzia do predykcji jakości węgla kamiennego w złożu i pokładzie, będącego jednym z wyników projektu badawczego "Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki". Program, o roboczej nazwie „PredCoal” zespala ze sobą, funkcjonujące w działach mierniczo–geologicznych kopalń węgla kamiennego GZW, bazy danych dotyczące jakości węgla w złożu, opcje programu AutoCAD oraz opcje programu Surfer. Program PredCoal umożliwia predykcję jakości węgla kamiennego w złożu, w wybranej wiązce pokładów węgla, w pojedynczym pokładzie węgla, a także, z pewnym przybliżeniem, oszacować jakość nadawy kierowanej do wzbogacania w zakładzie przeróbki węgla. Szacowanie to spełnia wymagania, zarówno standardów krajowych (w postaci PN-82/G-97002) jak i międzynarodowych (tj. Międzynarodowego Systemu Kodyfikacji Węgla i Klasyfikacji Węgla w Pokładzie, ECE Genewa). Wizualizacja jakości węgla w złożu/pokładzie obejmuje zarówno jej zmiany horyzontalne, w postaci cyfrowych map poszczególnych parametrów jakościowych oraz obszarów występowania typów węgla według PN, jak i wertykalne, odwzorowane na przekrojach geologicznych wzdłuż wyznaczonej linii przekrojowej. Aplikacja nie ujmuje i nie zamyka wszystkich problemów i zagadnień jakie związane są z geologią górniczą i złożową. Zawarty zestaw opcji ma jedynie za zadanie wspomóc działy mierniczo-geologiczne zakładów wydobywających węgiel kamienny metodami podziemnymi w dziedzinie szacowania jakości kopaliny. Zaproponowane opcje mają w jak największym stopniu zoptymalizować i zautomatyzować prace związane z szacowaniem jakości złóż węgla kamiennego, szczególnie w warunkach wielopokładowych złóż węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego oraz specyficznych warunkach eksploatacji podziemnej.
Cechy publikacji
Ekologia
Technologia chemiczna – dziedzina nauk technicznych
Ecology
Chemical technology – field of technical sciences
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:648058