Oczyszczanie gazu procesowego ze zgazowania węgla – kierunki rozwoju technologicznego
PBN-AR
Instytucja
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Karbo
ISSN
1230-0446
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
1
Strony od-do
65-78
Numer tomu
58
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
technologie oczyszczania gazu syntezowego
usuwanie smół
odsiarczanie
usuwanie CO2
separacja wodoru
en
syngas cleanup
acid gas removal
sulfur removal
carbon dioxide removal
tar removal
H2 separation
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule zaprezentowano najnowsze informacje dotyczące kierunków rozwoju technologii/procesów oczyszczania gazu procesowego ze zgazowania węgla kamiennego. Przedstawiono najnowsze doniesienia z kraju jak i z zagranicy oraz omówiono kierunki badań technologii oczyszczania gazu procesowego rozwijanych w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii” w ramach Zadania Badawczego nr 3 pt.: „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej”.
Język
en
Treść
The paper presents the latest information concerning direction of development of technologies/processes of process gas cleaning in the course of hard coal gasification The latest domestic and foreign reports on the subject were presented and , the trends in the research on process gas cleaning technologies developed were presented that are being developed in the Institute for Chemical Processing of Coal within the Strategic Programme for Research and Development "Advanced technologies of power generation" within the Research Tasks No. 3: "Development of coal gasification technologies for highly efficient production of fuels and electricity".
Cechy publikacji
Ekologia
Technologia chemiczna – dziedzina nauk technicznych
Ecology
Chemical technology – field of technical sciences
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:649480