Dolomitowy klinkier topiony o obniżonej zawartości domieszek do produkcji ogniotrwałych tworzyw wypalanych
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Materiały Ceramiczne
ISSN
1505-1269
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Ceramiczne
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
3
Strony od-do
262-267
Numer tomu
67
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
klinkier dolomitowy
klinkier topiony
materiały ogniotrwałe wypalane
en
dolomite clinker
fused clinker
fired refractory bricks
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
1
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Z dolomitu dewońskiego z Brudzowic uzyskano dwa rodzaje klinkierów: spiekany otrzymany metodą spiekania dwustopniowego oraz topiony. Klinkier topiony wykazał lepszą odporność na hydratację w porównaniu z klinkierem spiekanym, co wynika z jego większej gęstości pozornej i bardziej grubokrystalicznej struktury. Tworzywa wypalane otrzymane z ziaren topionych wykazały wyższą ogniotrwałość pod obciążeniem, lepszą stabilność wymiarów po wypaleniu i podobną wytrzymałość mechaniczną w porównaniu z tworzywami uzyskanymi z ziaren spiekanych. Ogniotrwałość pod obciążeniem wyznaczona w atmosferze redukującej była znacznie większa niż mierzona w atmosferze utleniającej. Odporność na hydratację wypalonych tworzyw zależy od ich porowatości otwartej. Wprowadzenie klinkieru magnezjowego przyczyniło się do znacznej poprawy tego parametru.
Język
en
Treść
Two kinds of clinkers have been obtained from Devonian dolomite of the Brudzowice deposit: sintered clinker produced by a two-stage sintering method, and fused one. The latter shows better hydration resistance in comparison to the sintered clinker due to its higher apparent density and more coarse-grained structure. Fired samples obtained from the fused clinker show higher refractoriness under load, better dimensional stability after sintering and similar cold crushing strength in comparison to the samples prepared from the sintered clinker. Refractoriness under load measured under a reducing atmosphere is much higher than measured under an oxidizing atmosphere. Hydration resistance of fired samples depends on their open porosity. The incorporation of magnesia clinkers contributes to a notable improvement of this parameter.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
689328