Zarządzanie publiczne - próba systematyzacji koncepcji
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Nauki o Zarządzaniu
ISSN
2080-6000
EISSN
2449-9803
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
4(21)
Strony od-do
86-98
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.6
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
zarządzanie publiczne, współzarządzanie, współrządzenie sieciowe, administracja, administracja publiczna, koncepcje zarządzania
en
public management, new public management, public governance, network governance, administration, public administration, concepts of management in public administration
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule podjęto próbę systematyzacji najważniejszych koncepcji zarządzania z obszaru zarządzania publicznego. Punktem wyjścia dla rozważań było określenie znaczenia terminu zarządzanie publiczne oraz wskazanie na wieloaspektowość tego pojęcia. W dalszej części artykułu scharakteryzowano poglądy dotyczące genezy zarządzania publicznego, a następnie skrótowo przedstawiono rozwój tej dyscypliny w ujęciu historycznym. W ostatniej części artykułu przedstawiono założenia dwóch współczesnych nurtów w zarządzaniu publicznym: new public management oraz public governance.
Język
en
Treść
The present article is an attempt at systematizing the most important management conceptions concerning public management. The starting point for this was the determination of the significance of the “public management” term and pointing at its multidimensional character. Further on the author makes a review of the opinions regarding the genesis of the public management, and then he goes on to present briefly the development of this discipline from the historical perspective. The last part of the article contains the foundations of two contemporary streams of public management, i.e. new public management and public governance.
Inne
System-identifier
WUT943f202aa1f94906b21d15eed8de23d5
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych