Badania longitudinalne w zarządzaniu, czyli jak dostrzec prawidłowości w dynamice
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Organizacja i Kierowanie
ISSN
0137-5466
EISSN
2300-2530
Wydawca
Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
2 (162)
Strony od-do
45-56
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.55
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
badania longitudinalne, zarządzanie, projekt badań
en
longitudinal study, management, research project
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł przedstawia podstawowe zagadnienia wiążące się z prowadzeniem badań longitudinalnych w zarządzaniu. Tym samym wpisuje się w ogolną dyskusję dotyczącą metody naukowej w naukach o zarządzaniu. Przedstawiono przewagi badań longitudinalnych nad cross‑sectional, a także ich ograniczenia. Generalnym celem artykułu jest promowanie lepszego zrozumienia, że dane pochodzące z badań longitudinalnych stanowią podstawę do wnioskowania o przyczynowości. Przytoczone badania longitudinalne potwierdzają, że to podejście jest właściwe dla badania zmian i rozwoju, jednocześnie wskazując na relacje przyczynowości oraz dynamikę zjawisk
Język
en
Treść
The article presents the basics of conducting longitudinal research in management. Thus, it takes part of the general discussion on the scientific method in management sciences. It presents the advantages of longitudinal research over the cross‑sectional as well as their limitations. The general objective of this paper is to promote a better understanding of the data from longitudinal studies that provide basis for the inference of causality. Cited longitudinal study confirms that this approach should be recommended for the study of change and development at the same time indicating the relationship of causality and the dynamics of the phenomena
Inne
System-identifier
WUT46cbb01c55f1440c9006899e74072d1a