Impact of outliers on inequality measures - a comparison between Polish voivodeships
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Śląski Przegląd Statystyczny
ISSN
1644-6739
EISSN
2449-9765
Wydawca
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
12 (18)
Strony od-do
105-120
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.75
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
nierówności, współczynnik Giniego, współczynnik Theila, współczynniki Atkinsona, obserwacje odstające
en
inequality, outliers, Gini index, Theil index, Atkinson indexes
Streszczenia
Język
pl
Treść
Wiadomo, że odstające (o dużych wartościach) dochody silnie wpływają na pomiary nierówności. Powstaje zatem kwestia, jak postępować z takimi obserwacjami. W niniejszej pracy dyskutowana jest reguła wykluczania obserwacji odstających oparta na przedziale (Q1 – 1.5Q; Q3 + 1.5Q), w odniesieniu do danych z Badań Budżetów Gospodarstw Domowych za rok 2011 dla wszystkich polskich województw. Pokazane jest, iż – choć włączanie coraz większej liczby coraz bardziej odstających obserwacji w sposób oczywisty zwiększa miary nierówności – porządek wartości tych miar (przy porównywaniu różnych województw) jest zaskakująco stabilny, ze współczynnikiem korelacji rang wynoszącym zawsze co najmniej 0,9.
Język
en
Treść
It is known that outlying (large) incomes strongly influence the results of inequality measuring. Thus, there is a question how to deal with such observations. In this paper the rule of excluding observations based on (Q1 – 1.5Q; Q3 + 1.5Q) interval is investigated, for data from household budget survey in 2011, for Polish voivodeships. It is shown that although including more observations obviously changes the values of inequality measures, the relative values of them are surprisingly quite stable, with the rank correlation coefficient never over 0.9.
Inne
System-identifier
WUTe2c2e524935b4d628c2a449e931ac163
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych