Zmienność modelu biznesowego w kontekście innowacyjności organizacji
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Management Forum
ISSN
EISSN
2392-0025
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
11-16
Numer tomu
4
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.4
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
model biznesu, innowacja, innowacyjność, zmienność, Osterwalder
en
business model, innovation, volatility, Osterwalder
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem artykułu jest prezentacja czynników umożliwiających określenie stopnia zmienności modelu biznesowego oraz ich syntetyczne omówienie w kontekście innowacyjności organizacji. Artykuł otwiera krótkie uzasadnienie wyboru koncepcji A. Osterwaldera jako podstawy do rozważań na temat zmienności modelu biznesowego. W głównej części opracowania przedstawiono propozycję w zakresie czynników ilościowych i jakościowych umożliwiających określenie zmienności modelu biznesowego będącą efektem badań empirycznych. Artykuł zamykają rozważania dotyczące zależności pomiędzy modyfikacją elementów modelu biznesu przedsiębiorstwa a innowacyjnością organizacji. Zaprezentowana w artykule koncepcja czynników zmienności modelu biznesowego powinna ułatwić planowanie i wdrażanie zmian w modelu biznesowym oraz zwiększanie innowacyjności tegoż, a tym samym – przyczynić się do podniesienia innowacyjności organizacji i jej efektywności.
Język
en
Treść
The aim of the article is to present factors that enable to determine the degree of the business model volatility and synthetic discussion of these factors in the context of organizational innovation. The first part of the paper contains a brief justification for choosing A. Osterwalder`s business model framework as a basis for reflection on business model volatility. In the main part of the study,a proposal of both quantitative and qualitative factors for establishing the volatility of the business model is described, which is the result of empirical research. The article closes with a discussion on relations between the modification of the company’s business model elements and organization innovativeness. The concept of business model`s volatility factors presented in the article should facilitate the planning and implementation of changes in the business model and increase innovativeness of that, as well as to contribute to improving the innovation within organization and its effectiveness
Inne
System-identifier
WUT3fecdb744ea54ecfa762ae70d447e362
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych