Model biznesu jako narzędzie planowania i opisu projektu na przykładzie Electrolux Poland sp. z o.o
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Nauki o Zarządzaniu
ISSN
2080-6000
EISSN
2449-9803
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
3(24)
Strony od-do
69-79
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
model biznesu, model biznesowy, Osterwalder, business model canvas, zarządzanie projektem, outsourcing
en
business model, Osterwalder, Business Model Canvas, project management, outsourcing
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Oryginał autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem artykułu jest prezentacja koncepcji modelu biznesu (w ujęciu A. Osterwaldera) jako narzędzia planowania oraz opisu projektu na przykładzie projektu outsourcingowego realizowanego w Electrolux Poland Sp. z o.o. Tekst otwiera syntetyczne omówienie propozycji modelu biznesu według A. Osterwaldera oraz uzasadnienie jej wyboru jako narzędzia planowania i opisu projektu. W dalszej części artykułu omówiono projekt realizowany w przedsiębiorstwie. Artykuł zamyka opis szablonu modelu biznesowego jako narzędzia wykorzystywanego w zarządzaniu projektami w Electrolux Poland Sp. z o.o. Wskazane w opracowaniu zastosowanie modelu biznesu i szablonu modelu biznesowego (business model canvas) ukazuje potencjał tej koncepcji w zarządzaniu nie tylko przedsiębiorstwem jako całością (poziom strategii właścicielskich oraz zarządu), lecz także projektami w organizacji. Opisany przypadek dowodzi, iż koncepcja ta może być bardzo przydatna, w szczególności na etapie planowania projektu, służy również lepszemu (bardziej zrozumiałemu, spójnemu) jego opisowi.
Język
en
Treść
The aim of the article is to present the concept of business model (based on A. Osterwalder’s business model framework) as an outsourcing project planning and description tool in Electrolux Poland Ltd. The article opens with a synthetic overview of the business model proposed by A. Osterwalder as well as justification for the selection of this particular concept as a tool for project planning and description. Next, the company`s outsourcing projects are briefly presented. The paper closes the description of the business model as a tool of the project management in Electrolux Poland Ltd. The case shows the potential of this Business Model Canvas in the management of not only the company as a whole (level of ownership and board of directors), but also project management within the organization. It proves that the concept can be very useful in particular in the planning stage of the project; it also serves more precise (more understandable, coherent) project description.
Inne
System-identifier
WUTfca444fde313478e89c60c157dfa3171
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych