Dobre praktyki zarządzania w administracji samorządowej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Nauki o Zarządzaniu
ISSN
2080-6000
EISSN
2449-9803
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
4(25)
Strony od-do
38-59
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.05
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
administracja publiczna, zarządzanie publiczne, dobre praktyki
en
public administration, public management, good practices
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Oryginał autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
W niniejszym artykule przedstawiony zostanie opis dobrych praktyk wykorzystywanych w procesach zarządzania urzędami administracji samorządowej. Kierując się w odniesieniu do dobrych praktyk pragmatyczną optyką, autorzy opisali te rozwiązania, których implementacja nie jest w istotny sposób uzależniona od osiągnięcia przez podmioty administracji samorządowej określonego poziomu dojrzałości: metody zarzadzania jakością (w tym: TQM oraz certyfikację ISO, model doskonałości EFQM), wspólną metodę oceny CAF oraz metody zarządzania strategicznego (Strategiczna Karta Wyników).
Język
en
Treść
In the present article, the authors describe the best practices of management processes in local government administration offices. The authors describe these practices, the implementation of which is not significantly dependent on achievement by the local government office a certain level of organizational maturity: methods of quality management (including TQM,ISO certification, and a model of excellence EFQM) a Common Assessment Framework and methods of strategic management (balanced scorecard).
Inne
System-identifier
WUT769bbef499094731976e09e42d7295c0
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych