Badania studiów przypadków a eksploracja i wyjaśnianie w naukach o zarządzaniu
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Organizacja i Kierowanie
ISSN
0137-5466
EISSN
2300-2530
Wydawca
Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
4 (164)
Strony od-do
11-27
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.8
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
badania studiów przypadków, metodologia, badania eksploracyjne, badania wyjaśniające, nauki o zarządzaniu
en
case study research, methodology, exploratory research, explanatory research, management sciences
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości i ograniczeń badań studiów przypadków (case study research) w projektach badań empirycznych w naukach o zarządzaniu. Metoda analizy polega na zestawieniu dwóch poglądów metodologicznych dotyczących przydatności badań studiów przypadków w rozwijaniu wiedzy o zarządzaniu: 1) badania studiów przypadków mogą być jedynie badaniami eksploracyjnymi (jest to pogląd oparty na ocenie badań studiów przypadków z punktu widzenia statystycznego testowania hipotez) oraz 2) badania studiów przypadków mogą być także badaniami wyjaśniającymi (jest to pogląd oparty na ocenie badań studiów przypadków z punktu widzenia zasad rzetelności badań wyjaśniających). Wynikiem przeprowadzonej analizy jest przedstawienie badań studiów przypadków (case study research) jako rygorystycznej metody badawczej wraz ze szczegółowymi zasadami jej realizacji w projektach badawczych.
Język
en
Treść
Goal of the article is to present the possibilities and limitations of case study research in empirical research projects in management science. Method of the investigation involves confrontation of two views (methodological standpoints) concerning the ability of case study research to develop the knowledge about management: 1) case study research can be used as explanatory studies only (the view is based on the evaluation of case study research from the point of view of statistical hypotheses testing) and 2) case study research can be used as both exploratory and explanatory studies (the view is based on the evaluation of case study research from the point of view principles of internal validity of explanatory research). The result of investigation is a presentation of case study research as an rigorous scientific method together with its detailed principles. Author of the article hopes that the text can contribute to the clarification of the particular principles of the case study research and to increase the amount of research projects using it rigorously in management science.
Inne
System-identifier
WUTd47362c3ab994e9989bbe40b058ea863