Multicenters of Ce3+ ions in various garnets and perovskites studied by infrared and high pressure spectroscopy
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
17th International Conference on Luminescence and Optical Spectroscopy of Condensed Matter (ICL 2014)
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-60043-14-1
Wydawca
Reprotechnika Wrocław
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Multicenters of Ce3+ ions in various garnets and perovskites studied by infrared and high pressure spectroscopy
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
I-19
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.95
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 15
Słowa kluczowe
en
x
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ICL 2014
Nazwa konferencji
17th International Conference on Luminescence and Optical Spectroscopy of Condensed Matter
Początek konferencji
2014-07-13
Koniec konferencji
2014-07-18
Lokalizacja konferencji
Wrocław
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
en
Treść
x
Inne
System-identifier
WUT9f51c52584cc4b87838497d61ef9da61