Ferrocenyl-flavones - preparation, characterization and biological investigation
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (Uniwersytet Łódzki)
Książka
Tytuł książki
56. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Chemia - tradycja i nowe wyzwania. Materiały zjazdowe / Red.: Andrzej Rykowski; Waldemar Wysocki; Arkadiusz Rudzki; Marek Grzegorczyk
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-60988-15-2
Wydawca
Polskie Towarzystwo Chemiczne
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Ferrocenyl-flavones - preparation, characterization and biological investigation
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
128 (S01P09)
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 4
Cechy publikacji
abstract
Inne
System-identifier
0000059016