O naruszaniu norm językowej grzeczności w zwracaniu się do drugich na wsi
PBN-AR
Instytucja
Wydział Polonistyki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
(Nie)grzeczność, interakcja, komunikacja
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-7096-986-8
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
O naruszaniu norm językowej grzeczności w zwracaniu się do drugich na wsi
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
251-274
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,23
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
formy adresatywne
etykieta językowa
pragmatyka językowa
dialektologia
Cechy publikacji
peer-reviewed
Inne
System-identifier
35799