Próba wykorzystania danych mikroobrazowych do oceny współczynnika filtracji słabo przepuszczalnych ośrodków porowatych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geologii (Uniwersytet Warszawski)
Książka
Tytuł książki
Praktyczne metody modelowania przepływu wód podziemnych
Data publikacji
2016
ISBN
9788388927386
Wydawca
Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Próba wykorzystania danych mikroobrazowych do oceny współczynnika filtracji słabo przepuszczalnych ośrodków porowatych
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
88-96
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
VII Konferencja Naukowa Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych
Początek konferencji
2016-10-09
Koniec konferencji
2016-10-12
Lokalizacja konferencji
Zakopane
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
discipline:Geologia
discipline:Geology
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:752754