Application of adalimumab in early-onset Crohn's disease - a case report.
PBN-AR
Instytucja
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Gastroenterologia Polska
ISSN
1232-9886
EISSN
2083-5728
Wydawca
Cornetis Sp. z o. o.
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
1
Strony od-do
25-27
Numer tomu
20
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
polski
nieswoiste zapalenia jelit
choroba Leśniowskiego-Crohna o wczesnej manifestacji
adalimumab
terapia biologiczna
angielski
inflammatory bowel diseases
early-onset Crohn's disease
adalimumab
biologic therapy
Streszczenia
Język
pl
Treść
Choroba Leśniowskiego-Crohna (Crohn?s disease ? CD) należy do przewlekłych nieswoistych chorób zapalnych jelit (NZJ) o podłożu autoimmunologicznym, która powoduje zapalenie w obrębie całego przewodu pokarmowego. Początek choroby typowo przypada między 15 a 30 r.ż., ale może ona wystąpić w każdym wieku. Schorzenie jest nieuleczalne, gdyż nie istnieje żadna metoda farmakologiczna lub chirurgiczna prowadząca do całkowitego wyleczenia. Do leków stosowanych w celu zmniejszenia objawów zalicza się preparaty 5-aminosalicylicalnów (5-ASA), steroidy, immunomodulatory oraz nowe leki biologiczne, takie jak infliksimab (IFX) i adalimumab (ADA). Terapia biologiczna stosowana jest w leczeniu choroby o średnio ciężkim i ciężkim przebiegu u pacjentów, którzy nie odpowiedzieli na leczenie konwencjonalne. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 5-letniego chłopca z wczesną manifestacją CD oraz niedrożnością w wieku 6 miesięcy, który był leczony ADA przez rok z powodu oporności na leczenie. W prezentowanym artykule dokonano także próby oceny skuteczności, bezpieczeństwa i dawkowania adalimumabu u małych dzieci.
Cechy publikacji
Studium przypadku
Inne
System-identifier
0000012656