20% Smoflipid z dodatkiem 10% Omegavenu w mieszaninie żywieniowej u dzieci z cholestazą, przewlekle żywionych pozajelitowo - szansą na poprawę funkcji wątroby.
PBN-AR
Instytucja
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Standardy Medyczne Pediatria
ISSN
2080-5438
EISSN
Wydawca
Media-Press Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
5
Strony od-do
687-691
Numer tomu
10
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
parenteral nutrition
cholestasis
lipid emulsion
pl
żywienie pozajelitowe
cholestaza
emulsja lipidowa
Streszczenia
Język
pl
Treść
Cel pracy: Ocena skuteczności mieszanki dwóch emulsji lipidowych ze zwiększoną zawartością oleju rybnego w leczeniu cholestazy u dzieci przewlekle żywionych pozajelitowo. Materiał i metody: U 15 pacjentów w wieku od 2 miesięcy do 17 lat (mediana 40 m-cy), pozostających w programie domowego żywienia pozajelitowego,u których obserwowano pogorszenie czynności wątroby (podwyższone stężenie bilirubiny lub/i enzymów wątrobowych), zastosowanow mieszaninach żywieniowych emulsję tłuszczową zawierającą olej sojowy, oliwę z oliwek, średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe i olej rybny (20% SmofLipid Fresenius Kabi®) z dodatkiem emulsji tłuszczowej opartej wyłącznie na oleju rybnym (10% Omegaven Fresenius Kabi®), tak aby sumaryczna zawartość oleju rybnego przekraczała 0,5g/kg masy ciała. Czas stosowania mieszanki emulsji tłuszczowych wynosił od 47 do 322 dni (mediana 89 dni). Do analizy statystycznej wyników badań laboratoryjnych uzyskanych na wizytach kontrolnych wykorzystano test Wilcoxona. Wyniki: W trakcie stosowania mieszanki emulsji lipidowych u większości pacjentów obserwowano znaczące obniżenie poziomu bilirubiny całkowitej (mediana 1,65 vs 0,75mg% p< 0,015), związanej (1,01 vs 0,46 mg% p<0,026). Aktywność enzymów wątrobowych również istotnie się obniżyła (medianaAST 138 vs 63 IU p<0,004; ALT 106 vs 62 IU p < 0,013). U 4 dzieci poziom bilirubin i/lub enzymów wątrobowych wzrósł lub nie uległ zmianie, byli topacjenci u których czas stosowania żywienia pozajelitowego przed rozpoczęciem badania był znamiennie dłuższy niż średnia. Wnioski: Wydaje się, że dodanie do emulsji lipidowej zawierającej olej sojowy, oliwę z oliwek, średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe i olej rybny (20%SmofLipid) preparatu opartego wyłącznie na oleju rybnym (10% Omegaven), wpływa na poprawę czynności wątroby u dzieci z cholestazą przewlekle żywionych pozajelitowo.
Język
en
Treść
Objectives: Evaluation of an efficacy of 20% SmofLipid with an addition of fish oil based lipid emulsion (10% Omegaven) in treatment of cholestasis and/or parenteral nutrition-related liver disease in children on long term parenteral nutrition. Material and methods: 15 patients aged 2 months to 17 years (median 40 months) on home parenteral nutrition with deteriorating liver function (elevated bilirubin and/or liver enzymes) were included in the study. Pure fish oil was added to parenteral mixtures with fat emulsion containing soybean oil, medium-chain triglycerides, olive oil and fish oil to obtain the total dose of fish oil exceeding 0.5g/kg/day (median 0.725g/kg/day). Datafrom control visits was analysed retrospectively by the Wilcoxon test. Results: The median time of therapy was 89 days (range 47-332d). A median of total and conjugated bilirubin concentration decreased from 1.65to 0.75mg/dl (p<0.015) and 1.01 to 0.46mg/dl (p<0.026), respectively. Also decrease of liver enzymes median concentration was observed: alanine transaminase (ALT) from 106 to 62U/l (p<0.013) and asparagine transaminase (AST) from 138 to 63U/l (p<0.004). In 4 patients the bilirubin and/or ALTand AST concentration increased or did not change. The patients who did not respond to therapy were significantly longer parenterally fed before the study (82.5 vs. 29 months). Conclusions: The mixture of an intravenous fat emulsion containing soybean oil, medium-chain triglycerides, olive oil, and fish oil with pure fish oilemulsion may is helpful in the treatment of cholestasis and/or parenteral nutrition-related liver disease in children on long-term parenteral nutrition.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
0000012999