Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe
PBN-AR
Instytucja
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2014
Główny język publikacji
polski
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
895
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
III
Wydawca
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Miejsce wydania
Kraków
ISBN
978-83-61191-72-8
ISMN
ISSN
Mapa
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
112,7
Autorstwo oznaczone
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 3)
Pozostali redaktorzy
+ 2
Słowa kluczowe
PL
czerwona księga
zagrożenie roślin
paprotniki
rośliny kwiatowe
Polska
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Trzecie uaktualnione i rozszerzone wydanie Polskiej Czerwonej Księgi Roślin obejmuje 370 taksonów paprotników oraz roślin kwiatowych i jest rozszerzone w stosunku do poprzedniego o 85 taksonów. Zdecydowana większość taksonów ma rangę gatunku, nieliczne – rangę podgatunku. Zastosowano klasyfikację zagrożeń wprowadzoną przez Światową Unię Ochrony Przyrody (Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. Version 9.0. 2011), odnosząc ją do statusu taksonu w naszym kraju. Spośród taksonów zamieszczonych w Księdze, 68 uznanych zostało przez Światową Unię Ochrony Przyrody za zagrożone w skali globalnej (The IUCN Red List of Threatened Species; http://www.iucnredlist.org/), a 120 za zagrożone w Europie (Bilz i in. 2011). Opisano: • 36 spośród 38 gatunków roślin występujących w Polsce objętych Konwencją Berneńską; • 43 spośród 52 gatunków roślin występujących w Polsce objętych Dyrektywą Siedliskową; • 51 spośród 59 gatunków objętych ogólnopolskim monitoringiem przyrodniczym. W Księdze zamieszczono opisy 42 gatunków wymarłych w Polsce, spośród nich 37 to gatunki całkowicie wymarłe EX oraz 5 – wymarłe w stanie dzikim EW; 111 gatunków krytycznie zagrożonych CR; 102 taksony z kategorii zagrożonych wyginięciem EN; również 102 gatunki narażone na wyginięcie VU. Tytułem przykładu zamieszczono w Księdze 11 gatunków reprezentujących kategorię bliskich zagrożenia NT oraz dwa gatunki o stopniu zagrożenia niewystarczająco rozpoznanym należące do kategorii DD. W Księdze zamieszczono głównie rośliny rodzime, z natury występujące w Polsce. Włączono też grupę archeofitów – roślin od dawna zadomowionych w naszym kraju. Opis każdego taksonu ujęto w następujący schemat: • Symbol kategorii zagrożenia na obszarze Polski według obecnie obowiązującej klasyfikacji IUCN. • Nazwa łacińska taksonu. • Nazwa polska taksonu. • Rodzina, do której takson przynależy. • Synonim / Synonimy. • Status taksonu w Polsce i w krajach ościennych oraz zagrożenie w Europie i na świecie. • Uwagi taksonomiczne. • Rozmieszczenie geograficzne. • Występowanie w Polsce. • Siedliska i fitocenozy. • Morfologia i biologia. • Charakterystyka populacji. • Zagrożenie i wskazania ochronne. • Summary. Krótkie streszczenie w języku angielskim. Dla każdego taksonu wykonano mapę zasięgu w Europie i rozmieszczenia stanowisk w Polsce. Książka jest bogato ilustrowana rysunkami i barwnymi fotografiami roślin. W przygotowaniu Czerwonej Księgi wzięło udział 182 autorów botaników ze wszystkich uczelni kraju, instytutów PAN, pracowni naukowych parków narodowych, instytucji samorządowych zajmujących się ochroną środowiska i wielu innych organizacji. Nowe wydanie Polskiej Czerwonej Księgi Roślin zawiera aktualne obserwacje zebrane w terenie, jak również dane z piśmiennictwa opublikowane do 2013 roku. Spis literatury obejmuje około 5000 pozycji. W opracowaniu zamieszczono obszerne wprowadzenie oraz streszczenia opisów poszczególnych taksonów w języku angielskim.
Inne
System-identifier
PX-5649122a8106f1922b517cf4