WP1-Transgenic opto-animals
PBN-AR
Instytucja
Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
Książka
Tytuł książki
PHOTONICS APPLICATIONS IN ASTRONOMY, COMMUNICATIONS, INDUSTRY, AND HIGH-ENERGY PHYSICS EXPERIMENTS 2014
Data publikacji
2014
ISBN
978-1-62841-369-4
Wydawca
SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
WP1-Transgenic opto-animals
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
art. no. 92901V s.92901V-1 - 92901V-9
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,4
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Conference on Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments
Początek konferencji
2014-05-26
Koniec konferencji
2014-06-01
Lokalizacja konferencji
Wilga
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-5698b0b5810641de48252f18
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych