Microbiological air rating in a variety of objects during treatment of the post-slaughter poultry wastes part II. Bacteria
PBN-AR
Instytucja
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS AGRICULTURA ALIMENTARIA PISCARIA ET ZOOTECHNICA
ISSN
2081-1284
EISSN
2300-5378
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
147-156
Numer tomu
330(40)4
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
en
air
composting
poultry waste
bacterial bioaerosols
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
W niniejszej pracy przeanalizowano skład powietrza pod względem bioaerozolu bakteryjnego na terenie zagospodarowania poubojowych odpadów drobiarskich. Próbki powietrza pobrano w 4 terminach z 5 różnych obiektów (z budynku przerobu wstępnego wraz z obróbką chemiczną, z basenu z odpadami ciekłymi, z obiektu składowania osadu z oczyszczalni biologicznej, z obiektu przygotowania odpadów do kompostowania oraz z kompostowni właściwej). Analizy wykonano zgodnie z procedurami mikrobiologii środowiskowej. Oznaczono liczebność bakterii ze szczególnym uwzględnieniem Pseudomonas sp. i Clostridium sp. oraz Actinomycetes sp. Na podstawie przeprowadzonych badań powietrza stwierdzono, że bioaerozol bakteryjny występował w różnych ilościach, w zależności od wybranych grup mikroorganizmów i różnił się pomiędzy terminami wykonywanych analiz i punktami badawczymi w zależności od rodzaju i przeznaczenia obiektu zagospodarowania tychże odpadów.
Inne
System-identifier
20103
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych