Nowe koncepcje rozwoju szerokopasmowych systemów analizy i rozpoznania elektronicznego
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty
Książka
Tytuł książki
7. Konferencja „Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne” [CD-ROM ]
Data publikacji
2014
ISBN
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Nowe koncepcje rozwoju szerokopasmowych systemów analizy i rozpoznania elektronicznego
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
s. 11 nlb.
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,65
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
polski
elektronika
polski
radiolokacja
polski
akusto-optyka
polski
systemy optyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
UiSR'2014
Nazwa konferencji
Dni Radiolokacji. 7. Konferencja "Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne"
Początek konferencji
2014-10-28
Koniec konferencji
2014-10-29
Lokalizacja konferencji
Jachranka
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
polski
Treść
Rozwój systemów walki elektronicznej, nowych typów radarów i innych źródeł promieniowania wysokiej częstotliwości prowadzi do dużego zagęszczenia sygnałów w obszarze środowiska walki. Obecność źródeł elektromagnetycznych charakteryzujących się dużą zmiennością częstotliwości w bardzo szerokim pasmie częstotliwości, coraz krótsze czasy trwania impulsów oraz dążenie do zmniejszania ich mocy stwarzają nowe wyzwania przed systemami rozpoznania elektronicznego. Efektywnymi elementami takiego systemu są szerokopasmowe układy pomiaru i analizy sygnału wysokiej częstotliwości. Rozwój technologii fotonicznych i elektronicznych stwarza nowe możliwości budowy takich systemów, umożliwia istotną poprawę ich parametrów użytkowych oraz dodanie nowych użytecznych funkcji, nie istniejących w aktualnie użytkowanych systemach. W artykule przedstawiono kierunki rozwoju systemów fotonicznych, w których można zastosować elementy nowoczesnej fotoniki takie jak komponenty optyki dyfrakcyjnej i scalonej oraz komponenty podnoszące dynamikę analizowanego sygnału, czułość odbiornika oraz istotne poszerzenie pasma rejestrowanego i analizowanego sygnału. Omówiona zostanie również propozycja nowego sposobu prezentacji zbieranych i przetwarzanych danych, ponieważ od niego zależy podjęcie właściwej i szybkiej decyzji przez obsługę systemu. W artykule przedstawiono prace badawczo-rozwojowe w tej dziedzinie prowadzone w INOS, AON i CAUMK.
Inne
System-identifier
PX-56f111192cdc5c33fd0cfb2a