Synteza, właściwości i zastosowanie nowych (bio)degradowalnych poliestrouretanów
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa (Uniwersytet Morski w Gdyni)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Polimery
ISSN
0032-2725
EISSN
Wydawca
Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
5
Strony od-do
365-371
Numer tomu
LIX
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Pozostali autorzy
+ 5
Słowa kluczowe
pl
poliestrouretany
ataktyczny poli([R
S]-3-hydroksymaoelan) (a-PHB)
polilaktyd (PLA)
alifatyczno-aromatyczny kopolimer poli[(tereftlan-1
4-butylenu)-co-(adypinian-1
4-butylenu)] (BTA)
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł stanowi przegląd literaturowy dotyczący badañ nad syntezą i wybranymi właściwościami dwóch grup nowych (bio)degradowalnych poliestrouretanów, których segmenty giêtkie zawiera ły zsyntezowane telecheliczne oligoestrodiole: ataktyczny poli([R,S]-3-hydroksymśelan) (a-PHB) lub polilaktyd (PLA) i/lub alifatyczno-aromatyczny kopolimer poli[(tereftlanu-1,4-butylenu)-co-(adypinianu- 1,4-butylenu)] (BTA). Przytoczone wyniki wskazują, że poliestrouretany pierwszej grupy są podatne na degradacjê w środowisku hydrolitycznym i utleniającym. Odpowiednio modyfikowane wykazuj ą potencjalną biostatyczność i hemokompatybilność. Druga grupa poliestrouretanów łączy właoeciwości obu polimerów, z których otrzymano oligoestrodiole: PLA i BTA, co jest korzystne ze wzglêdu na właściwooeci mechaniczne oraz podatność na degradacjê, potwierdzoną w badaniach prowadzonych w warunkach kompostowania przemysłowego.
Cechy publikacji
REVIEW_ARTICLE
Inne
System-identifier
601453
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych