Algorytm wyznaczania zmiennych współczynników pseudolepkości olejów na bazie eksperymentu
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii i Edukacji (Politechnika Koszalińska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
TRIBOLOGIA
ISSN
0208-7774
EISSN
1732-422X
Wydawca
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP)
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
4
Strony od-do
125-136
Numer tomu
250
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
związki fizyczne
zmienne współczynniki pseudolepkości
wpływ prędkości ścinania
oleje smarujące
Streszczenia
Język
pl
Treść
Streszczenie Obserwuje się coraz większy udział stosowania olejów częściowo i całkowicie syntetycznych w procesie smarowania węzłów tarcia ślizgowego [L.1-3]. Oleje te charakteryzują się nienewtonowskimi właściwościami. Nienewtonowskimi olejami nazywa się takie ciecze w których oprócz klasycznych zależności lepkości oleju od ciśnienia i temperatury, występuje dodatkowo zależność lepkości od prędkości deformacji. Większość czynników smarujących ulepszanych chemicznie ma właściwości nienewtonowskie. Podobnie ciecze zanieczyszczone, np. substancjami organicznymi, kurzem ulicznym, sadzą lub też produktami zużycia i spalania w silniku spalinowym wykazują właściwości nienewtonowskie. Wymienione zanieczyszczenia i dodatki mogą powodować wzrost lub spadek lepkości czynnika smarującego w stosunku do bazowej cieczy smarującej [L.5]. W niniejszej pracy przedstawiona została metoda analityczna wyznaczania zmiennych wartości funkcyjnych współczynników pseudo-lepkości na podstawie wyników eksperymentalnych dla olejów stosowanych w praktyce inżynierskiej. Summary Constitutive equations between stresses and deformations for oils with pseudo-viscosity properties are usually described by the Rivlin-Ericksen relations. In this relations two pseudo-viscosity coefficients occur. Up to now in numerous scientific papers concerning the journal bearing lubrication with visco-elastic oils, the mentioned pseudo-viscosity coefficients have been treated as the constant values. By virtue of performed measurements it is visible that experimental curves describing visco-elastic oil dynamic viscosity versus shear rate had shapes which can not be obtained for the constant pseudo-viscosity coefficients. In this case are only possible the unknown dependences between oil dynamic viscosity and share rate. The aim of this paper shows the algorithm derivation for variable pseudo-viscosity coefficients as a function of shear rate using pseudo-viscosity oils and taking into account the experimental data obtained from viscosity measurements.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
352850