Analiza realizacji transportu ponadnormatywnego – studium przypadku
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki (Politechnika Opolska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Gospodarka Materialowa & Logistyka
ISSN
1231-2037
EISSN
Wydawca
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
11
Strony od-do
145-156
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
PL
logistyka
transport
transport ponadgabarytowy
EN
logistics
transport
oversize transport
Streszczenia
Język
PL
Treść
Zaprezentowany materiał jest próbą odpowiedzi na problem badawczy, który brzmi: odpowiednio zaprojektowany proces transportu, obsługa i komunikacja może przyczynić się do zwiększenia wartości dodanej dla danego operatora logistycznego, przedsiębiorstwa produkcyjnego, jaki i dla ostatecznie klienta. W artykule omówiono znaczenie transportu w gospodarce oraz przedstawiono kluczowe wnioski z badań na podstawie reprezentatywnego podmiotu.
Język
EN
Treść
The presented material is an attempt to answer the research problem, which is: appropriately designed transport process, service, and communication can help to increase the added value for the logistics operator, production company that eventually and a client. The article discusses the importance of transport in the economy and presents key findings from research based on a representative entity.
Inne
System-identifier
28000