Analiza poziomu rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w krajach Unii Europejskiej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki (Politechnika Opolska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
ISSN
2391-9167
EISSN
Wydawca
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
2
Strony od-do
230-243
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,8
Słowa kluczowe
PL
gospodarka oparta na wiedzy
miara rozwoju Hellwiga
Twarze Chernoffa
kraje UE
EN
Knowledge-based economy
the Hellwig’s taxonomic measures of development
Chernoff faces
European Union countries
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Celem prowadzonych badań i analiz jest pogrupowanie i uporządkowanie krajów UE ze względu na poziom rozwoju gospodarki opartej na wiedzy z wykorzystaniem najnowszych danych statystycznych. Ranking krajów UE na podstawie miary rozwoju Z. Hellwiga, pozwoli nasprawdzenie, czy kraje na przestrzeni badanych 9 lat poprawiły lub pogorszyły swoją pozycję pod względem poziom rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Wykorzystanie analizy skupień pozwoli na wyodrębnienie grup krajów europejskich o podobnym stopniu rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. W badaniach wykorzystano Twarze Chernoff’a jako jeden ze sposobów wizualnej prezentacji wielowymiarowych danych. Okresem badawczym były lata 2005 i 2013.
Język
EN
Treść
The aim of the research and analysis is to group and organize the EU countries because of the level of development of the knowledge-based economy using the latest statistical data. Ranking the EU countries based on a measure of development Z. Hellwig, will check whether the states surveyed over nine years have improved or worsened their position in terms of the level of development of the knowledge economy. The use of cluster analysis allowing the isolation of groups of European countries with a similar level of economic development based on knowledge. To visualize multidimensional data Chernoff faces were used. The sample period was the years 2003 and 2013. The statistical data came from the Eurostat website and the calculations were made with Statictica and Excel computer programs.
Inne
System-identifier
28046