Noworodek z trzepotaniem przedsionków.
PBN-AR
Instytucja
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Pediatria i Medycyna Rodzinna
ISSN
1734-1531
EISSN
Wydawca
Medical Communications Sp. z o.o.
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
4
Strony od-do
379-385
Numer tomu
9
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
neonatal arrhythmia
atrial flutter
supraventricular arrhythmia
foetal arrhythmia
cardioversion
pl
arytmia u noworodka
trzepotanie przedsionków
arytmia nadkomorowa
arytmia płodu
kardiowersja
Streszczenia
Język
pl
Treść
Trzepotanie przedsionków jest nawrotną tachyarytmią nadkomorową, która w populacji pediatrycznej występuje głównie u dzieci z wrodzoną wadą serca. Może pojawić się również u pacjentów ze zdrowym morfologicznie sercem, szczególnie u noworodków – wówczas rozpoznanie ustalane jest zazwyczaj już w okresie prenatalnym. Przebieg kliniczny zależy od częstotliwości pracy komór; możliwa jest szybko postępująca niewydolność serca. Opracowanie zawiera dane epidemiologiczne, obraz kliniczny oraz postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w trzepotaniu przedsionków w okresie płodowym i u noworodków. W celu szybkiego przywrócenia rytmu zatokowego u noworodków skutecznym postępowaniem jest kardiowersja elektryczna. W profilaktyce nawrotów arytmii stosuje się leki antyarytmiczne, czasem w skojarzonej, wielolekowej terapii. W pracy prezentujemy noworodka z morfologicznie zdrowym sercem, z opornym na leczenie, nawracającym trzepotaniem przedsionków. W przebiegu arytmii obserwowano upośledzenie przewodzenia przedsionkowo-komorowego, skutkujące zwolnieniem rytmu komór i objawami niewydolności serca. W okresie noworodkowym czterokrotnie nawróciło trzepotanie przedsionków – dziecko trzykrotnie wymagało kardiowersji elektrycznej. W profilaktyce arytmii zastosowano trzylekową farmakoterapię.
Język
en
Treść
Atrial flutter is a supraventricular tachyarrhythmia seldom, in the paediatric population occurs mainly in children with congenital heart disease. It may also exist in children with normal heart, especially in newborns. It can be diagnosed in the prenatal period. Symptoms are dependent on the heart rate, the rapid progressive heart failure is possible. The paper contains main data of epidemiology, diagnosis and treatment of atrial flutter in foetus and newborns. In restoring the sinus rhythm an electrical cardioversion is recommended. In the prevention of recurrence of arrhythmia antiarrhythmic drugs should be use, multidrug therapy may be required. This paper presents a newborn with normal heart and recurrent atrial flutter. During the arrhythmia symptoms of the heart failure appeared, due to slow atrioventricular conduction and decreasing heart rate. In the neonatal period four recurrences of the arrhythmia were observed, the child required three electrical cardioversions and she needed three antiarrhythmic drugs.
Cechy publikacji
Studium przypadku
Inne
System-identifier
0000013257