Badania stabilności radiacyjnej cieczy jonowych stosowanych w ekstrakcji plutonu i aktynowców mniejszościowych
PBN-AR
Instytucja
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Książka
Tytuł książki
Rozwój technik i technologii wspomagających gospodarkę wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi
Data publikacji
2014
ISBN
9788393393534
Wydawca
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Badania stabilności radiacyjnej cieczy jonowych stosowanych w ekstrakcji plutonu i aktynowców mniejszościowych
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
47-63
Numer rozdziału
3
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
2,1
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
3
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Ciecze jonowe (CJ) z kationem amoniowym, pirolidyniowym i imidazoliowym zmodyfikowano przez wprowadzenie podstawników benzylowych w miejsce alkilowych. Celem było uzyskanie kontroli odporności radiacyjnej badanych związków na poziomie modyfikacji struktury kationu CJ. Efekty modyfikacji oceniono na podstawie oznaczeń ilości generowanych radiacyjnie gazów, obliczeń kwantowo-mechanicznych oraz wyników badań wykonanych z wykorzystaniem techniki elektronowego rezonansu paramagnetycznego i nanosekundowej radiolizy impulsowej.
Cechy publikacji
rozdział w monografii
Inne
System-identifier
PX-5698a4bb810641ecf919c118