AMP-regulated protein kinase activity in the hearts of mice treated with low- or high-fat diet measured using novel LC-MS method
PBN-AR
Instytucja
Wydział Lekarski (Gdański Uniwersytet Medyczny)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY
ISSN
0300-8177
EISSN
Wydawca
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
1/2
Strony od-do
5-10
Numer tomu
404
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
en
AMP-regulated protein kinase
AMP-deaminase
adenosine deaminase
high-fat diet
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000082667
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych