Elemental composition of sugar and honey
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Handbook of mineral elements in food
Data publikacji
2015
ISBN
9781118654361
Wydawca
Wiley Blackwell
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Elemental composition of sugar and honey
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
587-597
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,7
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
żywność
przygotowanie próbek
metody spektrometryczne
Inne
System-identifier
000201575
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych