Materiały inżynierskie w mokrej wapiennej instalacji odsiarczania spalin
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego ze spalin wylotowych
Data publikacji
2015
ISBN
9788301181338
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe PWN
Publikacja
Główny język publikacji
pol
Tytuł rozdziału
Materiały inżynierskie w mokrej wapiennej instalacji odsiarczania spalin
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
555-627
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
5,1
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
pol
instalacja odsiarczania spalin
wykładzina gumowa
stopy niklu
spektroskopia impedancyjna
Inne
System-identifier
000198620