Application of electrochemical stripping methods for determination of total concentrations and labile fractions of selected metals in coffee and tea infusions
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
V Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej : zbiór recenzowanych artykułów konferencyjnych, Rogów, 09-12.04.2015
Data publikacji
2015
ISBN
9788372836540
Wydawca
Dział Wydawnictw Naukowo-Dydaktycznych Politechniki Łódzkiej
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Application of electrochemical stripping methods for determination of total concentrations and labile fractions of selected metals in coffee and tea infusions
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
69-78
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
pol
stripping chronopotencjometryczny
frakcja elektroaktywna
analiza specjacyjna
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
V Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej
Początek konferencji
2015-04-09
Koniec konferencji
2015-04-12
Lokalizacja konferencji
Rogów
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000198262