Thermochemical transformation of biomass for co-firing with brown coal in energetic boiler
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
VENICE 2014 : 5th International Symposium on Energy from Biomass and Waste : proceedings
Data publikacji
2014
ISBN
9788862650854
Wydawca
Cisa Publisher
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Thermochemical transformation of biomass for co-firing with brown coal in energetic boiler
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
1-14
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,0
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pol
łuski słonecznika
fermentacja metanowa
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
5th International Symposium on Energy from Biomass and Waste - Venice 2014
Początek konferencji
2014-11-17
Koniec konferencji
2014-11-20
Lokalizacja konferencji
Venice
Kraj konferencji
IT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000201061