2 in 1: micronutrient fertilizer and biostimulant for cereals and fruits
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
The 5th International Conference on Engineering for Waste and Biomass Valorisation (WasteEng2014) : August 25-28, 2014, Rio de Janerio : proceedings
Data publikacji
2014
ISBN
9791091526036
Wydawca
Mines d'Albi
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
2 in 1: micronutrient fertilizer and biostimulant for cereals and fruits
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
1388-1400
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,8
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
aminokwasy
peptydy
biostymulator
gorczyca
chelaty aminokwasowe
badania polowe
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
WasteEng2014
Nazwa konferencji
5th International Conference on Engineering for Waste and Biomass Valorisation
Początek konferencji
2014-08-25
Koniec konferencji
2014-08-28
Lokalizacja konferencji
Rio de Janerio
Kraj konferencji
BR
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000197234