CO2 capture effectiveness by calcium looping with regenerated calcium sorbents
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
The Clearwater Clean Coal Conference : proceedings of the 39th International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems, June 1 to 5, 2014, Clearwater, Florida, USA
Data publikacji
2014
ISBN
9780932066389
Wydawca
Coal Technologies Associates
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
CO2 capture effectiveness by calcium looping with regenerated calcium sorbents
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
1-12
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,8
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
pol
wychwytywanie CO2
sorpcja
desorpcja
hydratacja
sorbenty wapniowe
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
39th International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems
Początek konferencji
2014-06-01
Koniec konferencji
2014-06-05
Lokalizacja konferencji
Clearwater
Kraj konferencji
US
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000193422