Biosorption of microelements by Spirulina: towards technology of mineral feed supplements
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
13th International Conference on Environmental Science and Technology, CEST 2013 : proceedings, 5-7 September 2013, Athens, Greece
Data publikacji
2013
ISBN
9789607475510
Wydawca
b.w.
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Biosorption of microelements by Spirulina: towards technology of mineral feed supplements
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
1-9
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
nawóz fosforowy
surowce fosforowe niskiej jakości
solubilizacja mikrobiologiczna
B. megaterium
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
CEST 2013
Nazwa konferencji
13th International Conference on Environmental Science and Technology
Początek konferencji
2013-09-05
Koniec konferencji
2013-09-07
Lokalizacja konferencji
Athens
Kraj konferencji
GR
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000198366