Political class and its detegitimisation in the system of power at the example of Poland and Ukraine
PBN-AR
Instytucja
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Парламентські вибори 2012 року в Україні : наукові дослідження
Data publikacji
2013
ISBN
978-966-02-7040-4
Wydawca
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Political class and its detegitimisation in the system of power at the example of Poland and Ukraine
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
18-38
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
peer-reviewed
Inne
System-identifier
1877