(Iš naujo) pavergtas protas?
PBN-AR
Instytucja
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
litewski
Czasopismo
Nidos Sąsiuviniai = Niddener Hefte
ISSN
1822-2587
EISSN
Wydawca
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
16-27
Numer tomu
8
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,35
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
peer-reviewed
original-article
Inne
System-identifier
2514