Aktywność metaboliczna mchów w warunkach niskich temperatur = Metabolic activity in mosses under low temperature conditions
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geograficzno-Biologiczny (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych : streszczenia wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn, 24-30 czerwca 2013
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-62860-12-8
Wydawca
Wydawnictwo Mantis
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Aktywność metaboliczna mchów w warunkach niskich temperatur = Metabolic activity in mosses under low temperature conditions
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
143
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,05
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych: 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego
Początek konferencji
2013-06-24
Koniec konferencji
2013-06-30
Lokalizacja konferencji
Olsztyn
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
0000026304