Analysis of the method used for measuring effectiveness of the courts in Poland according to type of cases
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki (Politechnika Opolska)
Książka
Tytuł książki
Modern economic issues and problems
Data publikacji
2016
ISBN
978-80-89553-37-2
Wydawca
KARTPRINT
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Analysis of the method used for measuring effectiveness of the courts in Poland according to type of cases
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
69-80
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,73
Hasło encyklopedyczne
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Cechy publikacji
rozdział w monografii
Inne
System-identifier
28051