A comparision of results of carbon tetrachloride decomposition using spark and barrier discharges
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
5th Central European Symposium on Plasma Chemistry
Data publikacji
2013
ISBN
978-615-5270-04-8
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
A comparision of results of carbon tetrachloride decomposition using spark and barrier discharges
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
1-2, 153
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
5th Central European Symposium on Plasma Chemistry
Początek konferencji
2013-08-25
Koniec konferencji
2013-08-29
Lokalizacja konferencji
Balatonalmádi
Kraj konferencji
HU
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
WUT2ab54744c01747be976e3f65354f6511