Synteza i charakteryzacja kompozytów PMMA bazujących na nanoproszku Al2O3 domieszkowanym metalami ziem rzadkich do zastosowań w optoelektronice
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
XI Konferencja Naukowa Technologia Elektronowa, ELTE '2013
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-64102-00-4
Wydawca
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Synteza i charakteryzacja kompozytów PMMA bazujących na nanoproszku Al2O3 domieszkowanym metalami ziem rzadkich do zastosowań w optoelektronice
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
359-360
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 6
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ELTE 2013
Nazwa konferencji
11th Electron Technology Conference
Początek konferencji
2013-04-16
Koniec konferencji
2013-04-20
Lokalizacja konferencji
Ryn
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
Praca przedstawia wyniki charakteryzacji nanostruktury, właściwości fizyczne, mechaniczne a także wyniki badań luminescencyjnych nanokompozytów PMMA bazujących na proszku Al2O3 domieszkowanym matalami ziem rzadkich.
Inne
System-identifier
WUT394716