Wpływ temperatury i prędkości odkształcania na mikrostrukturę stopu na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Hutnik -Wiadomości Hutnicze
ISSN
1230-3534
EISSN
2449-9897
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
8
Strony od-do
549-551
Numer tomu
81
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Pozostali autorzy
+ 6
Słowa kluczowe
pl
obróbka plastyczna na gorąco, stopy Ni3AI
en
hot-working, Ni3Al alloys, structural changes
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono analizę wpływu temperatury i prędkości walcowania na gorąco na ewolucję mikrostruktury wcześniej uplastycznio- nego, drobnoziarnistego stopu na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al z dodatkami stopowymi cyrkonu i boru. W efekcie przeprowadzonej obróbki plastycznej na gorąco stwierdzono istotny przyrost umocnienia, względem materiału wyjściowego. Analiza EBSD wykazała lokalną przebudowę struktury materiału na drodze rekrystalizacji dynamicznej w temperaturze 1280OC i przy prędkości odkształcania 17 m/min. Temperature and deformation strain rate structure changes in hot-rolled, fine-grained Ni3Al-based intermetallic alloy with zyrconium and boron addition were analyzed in the paper. The conducted hot-working leads to significant increase of hardening level than for material in “initial" stage. The EBSD analysis shows structure change by dynamic recrystallization at temperature 1280OC and strain rate 17 m/min. Słowa kluczowe: obróbka plastyczna na gorąco, stopy Ni3Al Key words: hot-working, Ni3Al alloys, structural changes.Wprowadzenie. Stopy na osnowie fazy między- metalicznej Ni3Al wykazują, w porównaniu do po- wszechnie stosowanych żarowytrzymałych stopów na bazie niklu, znacznie wyższą wytrzymałość w pod- wyższonej temperaturze, relatywnie niską gęstość, a także wysoką odporność na oddziaływanie środo- wiska aktywnego korozyjnie. Intermetale Ni3Al prze- znaczone są głównie: na elementy turbosprężarek, zawory, gniazda zaworowe, elementy matryc i tłocz- ników, osprzęt pieców do obróbki cieplno-chemicznej a także - po krystalizacji kierunkowej - na łopatki turbin silników odrzutowych [1, 2]. Główną przeszko- dę w przemysłowym zastosowaniu tych stopów sta- nowi ich potencjalnie mała plastyczność i skłonność do kruchego pęka[...]
Inne
System-identifier
WUTdc06b6053e974bb085494b5d0d247cf3