A new look at historic fortifications - medieval castles and airborne laser scanning
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geodezji i Kartografii (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Anthropology, Archaeology, History and Philosophy. Conference Proceedings
Data publikacji
2014
ISBN
978-619-7105-29-2
Wydawca
SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on SOCIAL SCIENCES and ARTS
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
A new look at historic fortifications - medieval castles and airborne laser scanning
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
307-314
Numer rozdziału
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
medieval castles, airborne laser scanning (ALS), archaeological interpretation, digital terrain model
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
SGEM Conference on Anthropology, Archaeology, History and Philosophy
Początek konferencji
2014-09-03
Koniec konferencji
2014-09-09
Lokalizacja konferencji
Kraj konferencji
BG
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
en
Treść
In this article, the essential role of ALS data application is presented in example of the Eagles’ Nests, which are group of medieval castles - historical fortification systems in Poland. A key issue in this research is to expose the impact of various transformations of elevation models, which allows for a more comprehensive analysis of mentioned historical monuments and their neighborhood including particularly, appropriate visualization methods of digital terrain models (DTM) and digital surface models (DSM). Application of advanced processing methods of elevation models such as Solar Radiation Analysis, Sky-View Factor, Openness, can allow to take a new look at monuments that are already known.
Inne
System-identifier
WUT7326d7b5d6e645c08185314db9d18afb
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych