Analiza przydatności darmowego oprogramowania geo-serwerowego z punktu widzenia wymagań INSPIRE
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geodezji i Kartografii (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
ISSN
1234-5865
EISSN
Wydawca
Wojskowa Akademia Techniczna
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
2
Strony od-do
71-87
Numer tomu
LXIII
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.8
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
SISIP, INSPIRE , wolne oprogramowanie, OGC, geoportal, usługi sieciowe, GeoServer, deegree, GeoNetwork
en
GIS , INSPIRE , free software, OGC, geoportal, network services, GeoServer, deegree, GeoNetwork
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł przedstawia wybrane platformy serwerowe oparte na darmowej i otwartej licencji, zgodnej ze standardami Open Geospatial Consortium. Zaprezentowane programy ocenione są w kontekście dyrektywy INSPIRE. W pierwszej części opisane są wymagania stawiane przez dyrektywę, natomiast w dalszej kolejności przedstawiono wady i zalety poszczególnych platform pod kątem tych wymagań. Artykuł daje odpowiedź na pytanie, czy przy użyciu wolnego oprogramowania można świadczyć interoperacyjne usługi sieciowe zgodne z wymogami dyrektywy INSPIRE, przy okazji prezentuje przykłady zastosowań i praktyczne wskazówki dotyczące wykorzystania poszczególnych programów.
Język
en
Treść
The paper presents selected server platforms based on free and open source license, coherent with the standards of the Open Geospatial Consortium. The presented programs are evaluated in the context of the INSPIRE Directive. The first part describes the requirements of the Directive, and afterwards presented are the pros and cons of each platform, to meet these demands. This article provides an answer to the question whether the use of free software can provide interoperable network services in accordance with the requirements of the INSPIRE Directive, on the occasion of presenting the application examples and practical tips on the use of particular programs.
Inne
System-identifier
WUT743351eb677443f7b87ec69d0559eb14