Automatyzacja w procesie detekcji obiektów archeologicznych z danych ALS
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geodezji i Kartografii (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Folia Praehistorica Posnaniensia Posnaniensia
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-232-2835-6
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Automatyzacja w procesie detekcji obiektów archeologicznych z danych ALS
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
189-206
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.85
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule ukazano podejścia stosowane w archeologii do detekcji obiektów zabytkowych w oparciu o dane pochodzące z lotniczego skaningu laserowego. Prace wykonano na przykładzie danych pozyskanych z nalotu skanerem laserowym terenów z okolicy Seredzic i Iłży, na którym znajdują się m.in. nieruchome obiekty zabytkowe - mielerze identyfikowane z dziedzictwem przemysłowym. Wykorzystanym podejściem do automatycznej ekstrakcji obiektów archeologicznych była analiza wybranego przetworzenia numerycznego modelu terenu w strukturze GRID. W przedstawionych badaniach podjęto próbę detekcji obiektów archeologicznych na niewielkim obszarze testowym poprzez dobór odpowiednio wypracowanego wzorca dla poszukiwanych obiektów z zastosowaniem dopasowania obrazów tzw. template matching. Pozytywne wyniki ekstrakcji wskazały liczne obiekty zabytkowe, a zaproponowana metodyka analizie pozwoliła na znalezienie dużego procentu pomierzonych w terenie obiektów, wskazując jednak sporą liczbę obiektów uznanych za błędnie wykryte. Wykorzystane podejście podlegało zestawieniu i ocenie wyników ekstrakcji obiektów archeologicznych z wynikami terenowych, nieinwazyjnych badań archeologicznych analizowanego obszaru, a także automatyzacji samego procesu.
Język
en
Treść
In this paper approaches of historical, archeological objects detection from airborne laser scanning data was shown. Surrounding of the castle in Iłża with immovable monuments, identified as the industrial heritage was test study of this research. Presented approach of automatic extraction of charcoal pile was the analysis of the selected processing of digital terrain model. Hillshade models, composition of different hillshade models and their principal components as well as TPI and LRM rasters have been analyzed in this case. As the best product of DTM processing to expose characteristics in DTM, the LRM raster was selected as an input for automatic detection procedure. Subsequently, it was attempted to detect archaeological sites on a small test area by usage of template matching. Positive results proved a great number of detected objects - over 77% of objects measured indirectly was detected in proposed methodology (completeness). This approach represents correctness result of 68% what means that 32% of detected points are not real object of interest. Presented approach was assessed by the results of objects extraction in respect to the field measurements in area of interest as well as effectiveness of automation procedure. This study proved that the ALS especially woodland are the best source of information to produce reliable archaeological documentation.
Inne
System-identifier
WUTf6c76a403600462ba66d2e84bb159bf7