Probabilistyczna analiza nośności na ścinanie ze względu na rozciąganie betonu
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Młodzi dla techniki: Materiały konferencyjne
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-62081-48-6
Wydawca
P.P.-H. "DRUKARNIA" Sp. z o.o.
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Probabilistyczna analiza nośności na ścinanie ze względu na rozciąganie betonu
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
28-29
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
symulacja Monte Carlo, beton zbrojony, ścinanie, rozciąganie betonu, niezawodność
en
-
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
MDT 2015
Nazwa konferencji
Konferencja naukowa doktorantów i młodych naukowców ”Młodzi dla Techniki 2015”
Początek konferencji
2015-11-05
Koniec konferencji
2015-11-06
Lokalizacja konferencji
Płock
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem pracy jest przedstawienie wyników obliczeń poziomu zapasu bezpieczeństwa żelbetowych przekrojów poddanych ścinaniu. W pracy ograniczono się do modeli, w których o nośności decyduje wytrzymałość betonu na rozciąganie. Przedmiotem analiz był wpływ różnic w założeniach na uzyskane wyniki. Wybrane modele oceniono również pod względem ich "wrażliwości" na zmiany podstawowych parametrów funkcji rozkładu zmiennych losowych. Oceny prawdopodobieństwa przeprowadzono z wykorzystaniem metody Monte Carlo.
Język
en
Treść
-
Inne
System-identifier
WUT5f69f27eaf174e67bf4dc2adf2bce782