A field study of the performance of a heat pump installed in a low energy house
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Applied Thermal Engineering
ISSN
1359-4311
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
1
Strony od-do
596-606
Numer tomu
71
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe, COP, badania polowe, dom energooszczędny
en
Heat pump; Underfloor space heating; Energy efficiency; Field test; Low energy house
Streszczenia
Język
pl
Treść
Badania eksperymentalne wydajności energetycznej pompy ciepła były przeprowadzone w domu jednorodzinnym. Badania przeprowadzono dla 3 przypadków zmiennego zapotrzebowania na ciepło: załączonego ogrzewania podłogowego na parterze (75 m2), załączonego ogrzewania na parterze i poddaszu użytkowym (140 m2) oraz załączonego podgrzewania ciepłej wody użytkowej (zasobnik o pojemności 250 L). W czasie cyklu pomiarowego temperatura parowania czynnika chłodniczego R407C była utrzymywana na stałym poziomie z wykorzystaniem elektronicznego zaworu rozprężnego. Serie pomiarowe wykonano dla temperatury parowania w zakresie od -5 °C do 2.5 °C. Ze wzrostem temperatury parowania czynnika R407C wzrasta COP, to jednak w przypadku GSHP maksymalne wartości COP uzyskano dla temperatury parowania w zakresie od -2.5 °C do 0 °C. Na uzyskany wynik istotny wpływ miała temperatura glikolu w obiegu dolnego źródła. Wydajność pompy ciepła w badanym okresie zmieniała się w zakresie od 8.4 kW do 9.2 kW. W trybie podgrzewania ciepłej wody użytkowej system umożliwił podgrzanie wody w zasobniku do temperatury 45 °C. System automatyki pompy ciepła powinien utrzymywać możliwie najniższą temperaturę skraplania czynnika chłodniczego (wysokie COP) a zapotrzebowanie na energię cieplną do ogrzewania pomieszczeń, należy regulować czasem załączenia pompy ciepła.
Język
en
Treść
The experimental studies of the thermal performance of a ground source heat pump (GSHP)described in this paper were conducted in a single-family house. These studies were aimed at performing a field test for the heating capacity of a heat pump. The studies were conducted for 3 cases of variable demand for heat: when space heating was used on the ground floor (75 m2); when space heating was used on the ground and first floors (140 m2) and with the additional heating of domestic hot water mode on (hot water tank 250 L). During the measurement cycle the evaporation temperature of the R407C refrigerant was maintained at a constant level using an electronic expansion valve. Series of measurements were conducted for the evaporation temperature ranging from -5 °C to 2.5 °C. The COP increases along with the evaporation temperature of the R407C refrigerant, yet in the case of the heat pump the maximum COP value was obtained for the evaporation temperature about -2.5 °C. The obtained results were considerably influenced by the temperature of glycol in the secondary circuit of the low-temperature source. The heating performance of the heat pump within the investigated period ranged from 8.4 kW to 9.2 kW. While heating domestic hot water, the system could heat the water in the storage tank to a temperature of 45 °C. The control system of the heat pump should enable keeping the condensation temperature as low as possible thus maintain a high COP value. The heating capacity can be adjusted to match the heat demand for space heating by controlling the duration of compressor operation.
Inne
System-identifier
WUT5abe0d66c88f40aa88a6656800461358
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych