Kształcenie na kierunku technologia chemiczna – podstawa prawna, statystyka, dylematy
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Chemik: miesiecznik naukowo-techniczny
ISSN
0009-2886
EISSN
Wydawca
Zaklad Wydawniczy Chempress
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
9
Strony od-do
547 - 556
Numer tomu
69
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
Technologia chemiczna, efekty kształcenia, absolwenci, studenci, tok studiów
en
Chemical technology, learning outcomes, graduates, students, schedule of degree programmes
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przedstawiono sytuację prawną, dane liczbowe i problemy kształcenia na kierunku Technologia chemiczna w polskich uczelniach. Zaprezentowano historię podstaw prawnych kształcenia oraz ich stan obecny. Zgromadzono dane statystyczne dotyczące absolwentów i studentów oraz przeanalizowano tok studiów. Przedstawiono szereg pytań dotyczących kształcenia do rozważenia przez środowisko akademickie i stowarzyszenia zawodowe.
Język
en
Treść
Legal situation, figures and issues concerning education in the Chemical technology field of study at Polish higher education institutions are presented. The history of legal basis of the education and its current status are set out. The statistics concerning the graduates and students are gathered and the schedule of degree programmes is analysed. Several issues concerning the education are presented to be considered by the academic community and professional associations.
Inne
System-identifier
WUTfc6d389b79d04017bfdae59008efe9a9