Oczekiwania przedsiębiorstw względem pracobiorców a zadania zawodowe inżyniera technologii chemicznej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Nauka gospodarce, gospodarka nauce
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-7814-298-0
Wydawca
Oficyna Wydawnicza PW
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Oczekiwania przedsiębiorstw względem pracobiorców a zadania zawodowe inżyniera technologii chemicznej
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
89 -102
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.65
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
inżynier technologii chemicznej, zawód, zadania zawodowe, oferty pracy
en
chemical technology engineer, occupation, vocational tasks, job offers
Streszczenia
Język
pl
Treść
Zdefiniowano pojęcie zawodu oraz przedstawiono elementy identyfikacji i zróżnicowania zawodów. Umiejscowiono zawód inżynier technologii chemicznej w prawodawstwie i katalogach klasyfikacji zawodów. Przygotowano i usystematyzowano zestawienie stanowisk proponowanych inżynierom z wykształceniem chemicznym. Przeanalizowano internetowe oferty pracy dla inżynierów z wykształceniem chemicznych w celu określenia oczekiwań przedsiębiorstw względem zadań zawodowych realizowanych na stanowiskach oferowanych pracobiorcom. Poddano ocenie oczekiwania zawarte w ofertach zatrudnienia pod kątem wymaganego na proponowanych stanowiskach wykształcenia.
Język
en
Treść
The concept of occupation was defined and elements for identification and diversification of occupations were presented. Chemical technology engineer occupation was localized in the legislation and occupation classification catalogues. The list of positions proposed for engineers with chemical education was prepared and systematized. Thejob offers on the Internet for engineers with chemical education were analysed in order to determine the expectations of companies in regard to vocational tasks carried out on positions offered for employees. The expectations contained in job offers were evaluated in terms of education required for the proposed positions.
Inne
System-identifier
WUT72af3077b6d84ad3a43a23e8f177d9d7